manunature

Ve společnosti Manupackaging je životní prostředí klíčovým tématem, a proto jsme investovali značný čas a zdroje do výzkumu a vývoje naší řady fólií Manunature® s ekologičtějšími vlastnostmi, díky nimž jsou více recyklovatelné, biologicky odbouratelné a snižují emise oxidu uhličitého více než kdy jindy, aniž by to mělo vliv na integritu nebo výkon výrobku.

Další informace o naší řadě Manunature® získáte ještě dnes u našeho prodejního týmu.

MANUNATURE® BB

Alternativa k naší 17mu strečové fólii ATX, která se vyrábí ze směsi 50 % biologické pryskyřice LLDPE pocházející z vedlejších produktů dřevozpracujícího průmyslu a je certifikována podle ISCC na základě konceptu hmotnostní rovnováhy.

MANUNATURE® BD

Plně biologicky odbouratelná alternativa k naší 17mu strečové fólii ATX s 12měsíční skladovatelností, BD se zcela rozkládá na vodu, CO2 a biomasu a nezanechává žádné mikroplasty.

MANUNATURE® RR

Tato alternativa strečové fólie AT, která obsahuje optimální 30% podíl recyklovaných odpadů, bude osvobozena od britské daně z plastů platné od dubna 2022.